Giới Thiệu Doanh Nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾU CÓI THANH LONG thành lập vào tháng 3 năm 2004. Ngành nghề chính là sản xuất kinh doanh chiếu cói cá nhân, chiếu dài, chiếu đậu trắng, chiếu đậu in hoa các loại… phục vụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Các khách hàng lâu năm của doanh nghiệp là: Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội Lào, công an nhân dân Việt Nam, chiếu sinh viên, hàng tiêu dùng hàng ngày cho người dân. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn cung cấp các sản phẩm khác như: dép rọ, dép quai hậu, khăn….theo yêu cầu của khách hàng.

Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾU CÓI THANH LONG

Địa chỉ: Nam Tiến – Đông Giang – Đông Hưng – Thái Bình

Điện thoại: 0987.551.839 – 0915.262.259

Email: chieucoithanhlong@gmail.com