Giới thiệu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾU CÓI THANH LONG

Địa chỉ: Nam Tiến – Đông Giang – Đông Hưng – Thái Bình

Mã số thuế: 1000340128

Điện thoại: 0987.551.839 – 0915.262.259

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài khoản: 340.5211.000.139 – tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Agribank , chi nhánh huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Mã ngân hàng: 34204001

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾU CÓI THANH LONG thành lập vào tháng 3 năm 2004. Ngành

nghề chính là sản xuất kinh doanh chiếu cói cá nhân, chiếu dài, chiếu đậu trắng, chiếu đậu in hoa

các loại… phục vụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Các khách hàng lâu năm của doanh nghiệp là: Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội Lào, công

an nhân dân Việt Nam, chiếu sinh viên, hàng tiêu dùng hàng ngày cho người dân. Bên cạnh đó,

doanh nghiệp còn cung cấp các sản phẩm khác như: dép rọ, dép quai hậu, khăn….theo yêu cầu

của khách hàng.

Với nỗ lực không ngừng, bằng uy tín về chất lượng sản phẩm và tiến độ hoàn thành DOANH

NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾU CÓI THANH LONG đã được nhiều bằng khen của nhà nước:

- Năm 2003 và 2006 Doanh nghiệp được ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng bằng khen

trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

- Tháng 8 năm 2007 được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen trong phong trào sản xuất

kinh doanh toàn quốc.

- Tháng 9 năm 2007 được Bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch tặng bằng khen trong

phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

Phát huy những thành tích đã đạt được trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay Doanh nghiệp tư

nhân chiếu cói Thanh Long chúng tôi luôn chủ động nâng cao năng lực, nắm bắt các cơ hội kinh

doanh để tiếp tục phát triển bền vững.

Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾU CÓI THANH LONG

Địa chỉ: Nam Tiến – Đông Giang – Đông Hưng – Thái Bình

Điện thoại: 0987.551.839 – 0915.262.259

Email: chieucoithanhlong@gmail.com