DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾU CÓI THANH LONG

Địa chỉ: Nam Tiến –  Xã Hà Giang – Đông Hưng – Thái Bình

Mã số thuế: 1000340128

Điện thoại: 0987.551.839 – 0915.262.259

Email: chieucoithanhlong@gmail.com

Tài khoản: 340.5211.000.139 – tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Agribank , chi nhánh huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Mã ngân hàng: 34204001