CHIẾU CÓI IN THỌ VIỀN TRẮNG

  • Sợi cói nhỏ, đều
  • Chiếu được dệt dày dặn, chắc chắn
  • In hoa sắc nét
  • Bo viền chắc chắn