Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾU CÓI THANH LONG

Địa chỉ: Nam Tiến – Đông Giang – Đông Hưng – Thái Bình

Điện thoại: 0987.551.839 – 0915.262.259

Email: chieucoithanhlong@gmail.com